Get Adobe Flash player

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
คณะครู - นักเรียน โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
จัดกิจกรรมพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน
อุทิศถวายพระครูวิมุตยาภรณ์ (หลวงพ่อสง่า เขมสุโภ)

 

 

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๙๓๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗